Ban Lãnh Đạo  
Quay lại Bản in Yahoo

Chủ tịch HĐQT
- Họ và tên: Lại Văn Quán

- Sinh ngày: 08 tháng 8 năm 1959

- Bằng cấp: Thạc sỹ kinh tế, cử nhân luật 

- Trường: ĐH Giao thông vận tải, ĐH Kinh tế quốc dân

- Ngành: Thống kê

- Khóa học:1977 -1981

- Trường Đại học Luật Hà nội

- Khóa học: 1996 - 2000 

Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc điều hành:

- Họ và tên: Phạm xuân Huy 

- Sinh ngày: 09 tháng 11 năm 1963

- Bằng cấp: Kỹ sư xây dựng

- Trường: Đại học đường sắt Matxcova

- Ngành: Xây dựng

- Khóa học: 1985 - 1990

Phó tổng giám đốc điều hành:

- Họ và tên: Trần hữu Hưng 

- Sinh ngày: 12 tháng 10 năm 1957

- Bằng cấp: Kỹ sư kinh tế

- Trường: Đại học giao thông vận tải

- Ngành: Kinh tế xây dựng

- Khóa học: 1986 - 1991

Phó tổng giám đốc điều hành:

- Họ và tên: Trịnh Văn Thụy 

- Sinh ngày: 12 tháng 07 năm 1974

- Bằng cấp: Kỹ sư

- Trường: Đại học giao thông vận tải

- Ngành: Xây dựng công trình

- Khóa học: 1992-1997

Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc điều hành:

- Họ và tên: Lương Bá Minh 

- Sinh ngày: 03 tháng 04 năm 1978

- Bằng cấp: Kỹ sư

- Trường: Đại học giao thông vận tải

- Ngành: Xây dựng cầu đường

- Khóa học: 1995-2000

Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng:

- Họ và tên: Phan anh Tuấn 

- Sinh ngày: 22 tháng 2 năm 1970

- Bằng cấp: Cử nhân

- Trường: Đại học tài chính kế toán

- Ngành: Kế toán xây dựng cơ bản

- Khóa học: 1987 - 1991


Cập nhật: 01/09/2017
Lượt xem: 3431
Lên trên