Báo cáo thường niên năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo thường niên năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Công trình 6 – Khóa 33, Nhiệm kỳ 2014 – 2017 thành công tốt đẹp. Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Công trình 6 – Khóa 33, Nhiệm kỳ 2014 – 2017 thành công tốt đẹp.  Ngày 06 tháng 8 năm 2014 vừa qua, tại Trụ sở chính Công ty CPCT 6 – Tổ 36, thị trấn Đông Anh, Hà Nội...
Công ty cổ phần Công trình 6 kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động, Cờ thi đua Chính phủ Ngày 10/3/2011 Công ty cổ phần Công trình 6 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty và đón nhận Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010
Công ty cổ phần Công trình 6 Hội thao truyền thống năm 2011 Ngày 15 tháng 02 năm 2011 Công ty cổ phần Công trình 6 tổ chức Hội thao ' Mừng Đảng- Mừng Xuân" Chào mừng 65 năm ngày thành lập Công đoàn Đường sắt Việt Nam, chào mừng 55 năm thành lập Công ty