Công trình: Thi công xây dựng cầu Bến Chùa tại Km2+390 thuộc dự án: Đường ôtô cao tốc TP. Hồ Chí Minh- Trung Lương (Giai đoạn 1ộ  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô công trình

- Cầu vĩnh cửu bằng BTCT dự ứng lực

- Sơ đồ nhịp: 3x15m;

- Bề rộng toàn cầu: B=21.6m

- Tải trọng thiết kế: HL93, người 300kg/cm2

- Chiều dài toàn cầu: 52.2m

2. Khối lượng xây dựng chủ yếu:

- Cọc BTCT 40x40cm:                                                                                        5.228m

- Dầm bản BTCT dự ứng lực khẩu độ 15m:                                                         66 phiến

- Bê tông cốt thép mố, trụ 35Mpa:                                                                      886m3

- Mặt đường BTN 2 lớp:                                                                                                1.756m2

- Cọc ván thép thi công mố, trụ:                                                                         3960m

3. Tổng giá trị hợp đồng:                     19.572.805.000 đồng

4. Thời gian thực hiện

- Khởi công:                                                                                                      10/2005

- Hoàn thành:                                                                                                    12/2007

Cập nhật: 10/07/2014
Lượt xem: 3663
Lên trên