Công trình: Thi công xây dựng cầu Ống, cầu Đùng, cầu Bài, cầu Kè K4 thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp đường trục kinh tế miền đông huyện đông anh- TP. Hà Nội.  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

                        - Cầu vĩnh cửu

                        - Tải trọng thiết kế:                                             H30-XB80

                        - Khổ cầu:                                                         B=0.5+11.0+0.5=12m

                        - Quy trình thiết kế: Theo quy trình 22 TCN 18-79

                        - Cầu Đùng: Dầm chữ T BTCT DƯL, L=33m, số lượng 5 phiến dầm, cọc BTCT35x35cm

                        - Cầu Ống: Dầm chữ T BTCT DƯL, L=15m, số lượng 06 phiến dầm, cọc BTCT 35x35cm

                        - Cầu Bài: Dầm chữ T BTCT DƯL, L=15m, số lượng 06 phiến dầm, cọc BTCT 35x35cm

                        - Cầu Kè K4: Dầm bản L=7.2m, số lượng 12 phiến dầm, cọc BTCT 35x35cm                  

2. Khối lượng chính:

                        - Đóng cọc BTCT 35x35cm:                               4192m

                        - Đào đất các loại:                                             3.000m3

                        - Đắp đất các loại:                                             17.000m3

                        - Đá hộc xây:                                                    666m3

                        - Sắt thép các loại:                                            130 tấn

3. Tổng giá trị gói thầu:                        21.635.031.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, không trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện

- Khởi công:                  9/2008

- Hoàn thành:                5/2009

Cập nhật: 10/07/2014
Lượt xem: 4124
Lên trên