Gói thầu số 21- Thi công xây dựng cầu qua suối và cầu đi bộ qua sân ga thuộc dự án: Xây dựng công trình kho trung chuyển than khe thần.  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

                        - Xây mới.                    

2. Khối lượng chính:

                        - Đào đất hố móng, đất cấp 3:                           2541,5m3

- Khoan nhồi:                                                    193,92m

- San gạt mặt bằng đất cấp II:                            1590m3

.                                              

3. Tổng giá trị gói thầu:                        5.808.294.000 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm linh tám triệu, hai trăm chín mươi tư nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện

- Khởi công:                  2012

- Hoàn thành:                2012


Cập nhật: 10/07/2014
Lượt xem: 4097
Lên trên