Hội nghị người lao động năm 2015 và Biểu dương điển hình tiên tiến Công ty CPCT6 giai đoạn 2011 - 2015  
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 13.04.2015 Công ty CPCT6 đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015 và biểu dương điển hình tiên tiến Công ty Cổ phần Công trình 6 giai đoạn 2011 – 2015. Hội nghị đã vinh dự đón đồng chí Nguyễn Văn Biên - Phó chủ tịch công đoàn ĐSVN cùng các đồng chí lãnh đạo các ban của công đoàn ĐSVN đến dự và phát biểu ý kiến.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo:

-           Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD và phong trào Công nhân viên chức năm 2014, và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

-           Báo cáo công khai trích nộp kinh phí Công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi - năm 2014;

-          Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động ở các đơn vị và tổng hợp các kiến nghị;

-          Báo cáo Thu  - Chi  Quỹ xã hội năm 2014, phương án đóng góp vào Quỹ xã hội của Tổng  Công ty ĐSVN và Bộ GTVT trong năm 2015;

-          Báo cáo điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng giai đoạn 2015 – 2020;

-          Báo cáo thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Công ty năm 2012 và Nội dung Bản thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ năm 2015 – 2018 đã sửa đổi và bổ sung;

Hội nghị cũng đã  thống nhất với các chỉ tiêu về SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CPCT 6 năm 2015 được thông qua như sau:

-          Giá trị sản lượng:                                            320 tỷ đồng;

-          Tổng Doanh thu:                                             300 tỷ đồng;

-          Lợi nhuận trước Thuế:                                    10 tỷ đồng trở lên;

-          Thu nhập bình quân của NLĐ:                       9.500.000 đ/người/tháng;

-          Cổ tức 2015:                                                   Từ 8 % trở lên;

-          Thực hiện đúng đủ các chế độ đối với người lao động;

-          Phối hợp với các Đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2015;

-          Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu. 

Hội nghị đã thông qua Danh sách các đại biểu cùng ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần công trình 6 tham gia đối thoại với Tổng giám đốc

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1.

Phạm Văn Đáp

Xí nghiệp Công trình 601

 

2.

Phạm Văn Chư

Xí nghiệp Công trình 602

 

3.

Vũ Đình Tám

Xí nghiệp Công trình 605

 

4.

Nguyễn Thị Huyền

Xí nghiệp Vật liệu & Xây lắp

 

5.

Bùi Hoàng Anh

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

Và Đoàn Đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Tổng Công ty ĐSVN:

STT

Họ và tên

Chức danh – Đơn vị

Ghi chú

1.

Lại Văn Quán

Tổng giám đốc

 

2.

Tô Văn Tuyền

Chủ tịch Công đoàn Công ty

 

3.

Trương Văn Quyết

Tổ trưởng tổ SX 2  – XNCT 604

 

4.

Hoàng Văn Thảo

Tổ phó phụ trách tổ SX 1 – XNCT 601

 

 

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trong năm 2015.

Cập nhật: 15/04/2015
Lượt xem: 7740
Lên trên