Thi công xây dựng mới 2 cầu- cầu đường bộ Tam Bạc và cầu Thị Cầu thuộc dự án: Xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu.  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

                        - Thi công trên tuyến đường sắt đang khai thác.

                        - Cầu vĩnh cửu BTCT DƯL;

                        - Tải trọng thiết kế: HL93;

                        - Khổ cầu: Bề rộng toàn cầu 12m (bao gồm cả lan can); chiều dài toàn cầu: 197.85m; kết cấu nhịp sử dụng dầm I BTCT DƯL           L33m; H=1.65.

2. Khối lượng chính:

                        - Đúc, ép cọc 35x35cm; cọc khoan nhồi.

                                               

3. Tổng giá trị gói thầu:                        52.706.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, bày trăm linh sáu triệu đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện

- Khởi công:                  2/2012

- Hoàn thành:                4/2013
Cập nhật: 10/07/2014
Lượt xem: 6547
Lên trên