Công trình: Thi công xây dựng cầu Trà Vôn tại Km127+125 thuộc dự án: Xây dựng tuyến Nam Sông Hậu  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô công trình

- Cầu vĩnh cửu bằng BTCT dự ứng lực

- Sơ đồ nhịp: 5x33m;

- Bề rộng toàn cầu: B= 7,5m

- Tải trọng thiết kế: H30- XB80, người 300kg/cm2

- Chiều dài toàn cầu: 175,1m

2. Khối lượng xây dựng chủ yếu:

- Cọc BTCT 40x40cm:                                                                                        3340m

- Dầm bản BTCT dự ứng lực khẩu độ 15m:                                                         15 phiến

- Bê tông cốt thép mố, trụ 35Mpa:                                                                      481m3

- Mặt đường BTN hạt mịn:                                                                                 1.073m2

- Rải vải địa kỹ thuật:                                                                                         2.641m2

- Giếng cát D40:                                                                                                37.110m

3. Tổng giá trị hợp đồng:                     20.500.000.000 đồng

4. Thời gian thực hiện

- Khởi công:                                                                                                      8/2006

- Hoàn thành:                                                                                                    5/2008

Cập nhật: 10/07/2014
Lượt xem: 4025
Lên trên