Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Giới thiệu về Công ty cổ phần công trình 6 Được thành lập tháng 3 năm 1956, tiền thân là đội đại tu đường thuộc tổng cục đường sắt Việt nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ công nhân viên công ty đã nối tiếp nhau viết lên những trang sử rất đỗi tự hào.
Chức năng nhiệm vụ Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước (bao gồm: Cầu, đường sắt, đường bộ, sân bay, bến cảng, cống, nhà ga, ke kè); Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, đường điện...
Sơ đồ tổ chức Công ty Trụ sở chính: Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, T.P Hà Nội; Số Telex (Fax): 04 - 8832761; Số điện thoại: 04-8832235