Quy chế trả lương của Công ty  
Quay lại Bản in Yahoo
Quy chế trả lương.pdfQuy chế trả lương Công ty Cổ phần Công trình 6 thực hiện theo quyết định số 231/QĐ-TCHC ngày 03 tháng 10 năm 2011.
File đính kèm tải tại đây.
Cập nhật: 27/02/2014
Lượt xem: 7796
Lên trên