Quy chế khoán Công trình, sản phẩm  
Quay lại Bản in Yahoo
Quy chế khoán Công trình, sản phẩm ban hành theo QĐ số 01/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2007 của Công ty Cổ phần Công trình 6.
Tài liệu đính kèm tải tại đây.
Cập nhật: 03/01/2013
Lượt xem: 7085
Lên trên