Thông báo thanh lý máy móc thiết bị thi công đường bộ  
Quay lại Bản in Yahoo
Công ty Cổ phần Công trình 6 cần thanh lý một số máy móc thiết bị thi công đường bộ: Máy san, máy xúc, lu, máy thảm bê tông nhựa, xe vận chuyển, v.v.... (Danh sách xem file đính kèm) 
  Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu xin mời đến xem thực tế các thiết bị và gửi Hồ sơ Chào giá. 
- Địa chỉ liên hệ xem thiết bị và gửi Hồ sơ chào giá: 
  + Công ty Cổ phần Công trình 6- Phòng Kế hoạch- Dự án 
+ Địa chỉ: Tổ 36, Thị trấn Đông Anh- Hà Nội. SĐT: 043.9632307
 - Hồ sơ chào giá bao gồm:  
+ Bản photo giấy Đăng kí KD của doanh nghiệp hoặc bản sao CMTND 
+ Thư chào giá cho từng danh mục máy móc thiết bị 
 - Thời gian: Hồ sơ chào giá gửi về địa chỉ trên trước 10:00 ngày 24/08/2018
File đính kèm:
Danh mục MMTB thanh lý.pdf.
Cập nhật: 15/08/2018
Lượt xem: 2204
Lên trên