Nghị quyết hội đồng quản trị số 21 nhiệm kỳ 2017-2022. Phê duyệt phương án sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ và các Xí nghiệp công trình  
Quay lại Bản in Yahoo
Cập nhật: 24/10/2019
Lượt xem: 742
Lên trên