Đoàn TN Công ty cổ phần Công trình 6 tổ chức thành công Đại hội lần thứ 32  
Quay lại Bản in Yahoo
Thực hiện Kế hoạch số: 213 KH/TNĐS-TCKT ngày 20/7/2011 của Ban Thường vụ Đoàn TNĐS Việt Nam về việc hư­ớng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Đường sắt lần thứ XIII. Đư­ợc sự đồng ý của BTV Đoàn Thanh niên ĐSVN, BTV Đảng uỷ và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình 6, sáng ngày 07/02/2012, Đoàn TN Công ty CPCT 6 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 32, nhiệm kỳ 2012-2014.

Đại hội vinh dự được đón tiếp: Đồng chí Dương Văn Thư - Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp TW - Bí th­ư Đoàn TNĐS Việt Nam; đồng chí Lại Văn Quán – Bí thư đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CPCT 6 và các đồng chí trong BTV Đoàn TNĐS cùng các đồng chí đại diện các Ban của Đoàn TNĐS Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Với sự có mặt của 67 Đoàn viên là Đại biểu chính thức đại diện cho hơn 200 ĐVTN Công ty CPCT 6, tại Đại hội đã tổng kết, đánh giá và kiểm điểm những kết quả đã đạt đư­ợc, những vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ trước; cùng nhau thảo luận và thống nhất đ­ưa ra các ý kiến có chất l­ượng, đóng góp vào Dự thảo Báo cáo của BCH Đoàn TN ĐSVN dự kiến trình tại Đại hội lần thứ XIII và Dự thảo Báo cáo của BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp TW. Đồng thời đề ra phư­ơng hướng nhiệm vụ công tác cho nhiệm kỳ 2012-2014.

Đại hội thống nhất biểu quyết phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của Đoàn trong nhiệm kỳ 2012 - 2014 gồm các nội dung chính như sau:

1. 100% Chi đoàn tổ chức cho ĐVTN học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, của Ngành và Công ty;

2. 100% Chi đoàn triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống cho ĐVTN nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn và của ngành;

3. Tuyên truyền ĐVTN tích cực tham gia các đề tài KHCN, hàng năm phấn đấu có từ 3 – 5 sáng kiến hợp lý hoá sản xuất;

4. Đoàn TN Công ty phấn đấu đảm nhận từ 1 – 2 công trình và phần việc thanh niên;

5. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2012 – 2014 giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp từ 5- 10% trở lên;

6. 100% Chi đoàn xếp loại hàng năm đạt khá trở lên, 98% ĐVTN xếp loại khá trở lên, Đoàn TN Công ty đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc;

7. 100% các chi đoàn tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội và chăm sóc thiếu niên nhi đồng;

8. Duy trì “Quỹ khuyến khích tài năng trẻ” ở đơn vị với mức đóng góp 50.000đ/người;

9. 100% ĐVTN tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, hướng  phong trào “đền ơn đáp nghĩa”;“uống nước nhớ  nguồn” “tương thân tương ái”;

10. Tham gia các hoạt động về môi trường và tích cực trong việc đảm bảo ATGT Đường sắt, theo chỉ đạo của ngành.

Trong thời gian một ngày, với tinh thần khẩn trương, tập trung, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ. Đại hội đã bầu được: 09 đồng chí trong BCH khóa 32 nhiệm kỳ 2012-2014 và bầu 03 đồng chí (02 chính thức, 01 dự khuyết) là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu ĐTN ĐSVN lần thứ XIII. Đại hội đại biểu Đoàn TN Công ty cổ phần Công trình 6 lần thứ 32 là Đại hội điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Hoan được bầu là Bí thư ĐTN Công ty CPCT 6 Khóa 32, nhiệm kỳ 2012 – 2014.
Cập nhật: 27/12/2012
Lượt xem: 7144
Lên trên