Công ty cổ phần công trình 6
Địa chỉ: Tổ 36, Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Tel: (84-4) 38835681 - (84-4) 38832235
Fax: (84-4) 38832761
Email: phamxuanhuy63@gmail.com