Tà vẹt bê tông dự ứng lực khổ đường 1000mm loại "TN1"  
Quay lại Bản in Yahoo
-  Phối kiện kẹp ray dùng loại w của trung quốc, neo đinh ốc – bu lông vào tà vẹt bằng lõi nhựa xoắn 

-  Lắp được các loại ray P43 và P50 

-  Tải trọng thiết kế: 150 kN/trục

-  Vận tốc tính toán Vmax: 120 Km/h

-  Cho phép đặt được ở đường cong có Rmin ≤ 350m

-  Đáp ứng các yêu cầu về cách điện
Thi công thay TVBT dự ứng lực Km65 - Km67 tuyến đường sắt Thống nhất
Cập nhật: 26/12/2012
Lượt xem: 7649
Lên trên