Sơ đồ tổ chức Công ty  
Quay lại Bản in Yahoo
1/ Trụ sở chính :

Tổ 36 thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - T.P Hà Nội
Số Telex (Fax): 04 - 8832761
Số điện thoại   : 04 – 8832235

4/ Các Công ty, Xí nghiệp thành viên:

1/ Công ty TNHH 1 thành viên Đá Phủ Lý:
Xã Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Số Fax: 035-13853903
Số điện thoại: 035-138524

2/ Xí nghiệp công trình 601:
Tổ 36 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Số điện thoại: 04 – 8836403

3/ Xí nghiệp công trình 602:
Tổ 36 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.
Số điện thoại: 04 – 8836678

4/ Xí nghiệp công trình 603:
Tổ 36 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.
Số điện thoại: 04 – 38836345

5/ Xí nghiệp công trình 604:
Tổ 36 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.
Số điện thoại: 04-38832235

6/ Xí nghiệp công trình 605:
Tổ 36 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.
Số điện thoại: 04 – 38832235

7/ Xí nghiệp công trình 610:
Tổ 36 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Số ĐT: 04-38836345

8/ Xí nghiệp Vật liệu và xây lắp:
Ga Cổ loa - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Số điện thoại: 04 – 8832058

9/ Xí nghiệp Vật liệu và xây dựng Tháp Chàm:
Ga Tháp Chàm - Ninh Thuận
Số điện thoại: 068-3882686

10/ Phòng thử nghiệm & kiểm định chất lượng công trình VILAS 167:
Ga Cổ loa - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Số điện thoại: 04 – 965202
Cập nhật: 05/05/2014
Lượt xem: 23145
Lên trên