Công trình: Gói thầu 17: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km909+516- Km919+152; Km949+383- Km958+270; Km991+604- Km1003+900 và lập BVTC thuộc dự án: Thay TVBT K1, K2, TVS bằng TVBT DƯL , kéo dài đường ga, đặt  
Quay lại Bản in Yahoo
Công trình: Gói thầu 17: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km909+516- Km919+152; Km949+383- Km958+270; Km991+604- Km1003+900 và lập BVTC thuộc dự án: Thay TVBT K1, K2, TVS bằng TVBT DƯL , kéo dài đường ga, đặt

CHỦ ĐẦU TƯ:       BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÁT KHU VỰC 2

1. Quy mô gói thầu:

- Thi công lắp đặt mới đường sắt

2. Khối lượng chính:

Nền đường

a. đoạn cải tuyến

Đào bạt nền đường 3390,24 m3
Đắp nền đường 5153,34 m3
Đào đá 764,35 m3

b. Đoạn không cải tuyến

Đào bạt nền đường 8859,51 m3
Đánh cấp 2045,1 m3
Đắp nền đường 5758,35 m3
Xây kè và chânkhay 1948,86 m3
Đào móng 3279,59 m3
Lấp đất sau xây 1637,47 m3

Kiến trúc tầng trên

Tháo dỡ TVBT cũ 31036 thanh
TVS cũ 5477 thanh
TVG cũ cầu và đầu thoi 914 thanh
Tháo dỡ ray P43 L=12,5 4202 thanh
ray 25 231 thanh
làm lại nền đá lòng đường  18840,19 m
Bổ sung đá ba lát vào tuyến cũ 27726,62 m3
Lắp đặt TV DWL +PK 40724 thanh
Lắp đặt TVG trên đường và cầu: 1733 thanh
Lắp đặt TVS 2582 thanh

Đặt đường mới: 0.9 km
                                                           
3. Tổng giá trị gói thầu:  190.354.344.000 đồng
( Một trăm chín mươi tỷ, ba trăm năm mươi tư triệu, ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện:
- Khởi công: 2010
- Hoàn thành:  2012
Cập nhật: 26/12/2012
Lượt xem: 7991
Lên trên