Công trình: Thi công đường sắt khu gian Lán Tháp- Khe Thần thuộc dự án: Đường sắt CK2- Lán Tháp- Xí nghiệp than Nam Mẫu- Công ty than Uông Bí  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô công trình:

- Thi công lắp đặt đường mới, khu vực miền núi Quảng Ninh

2. Khối lượng chính:

- Đào bạt nền đường:                                                                4.528m3

- Đào rãnh:                                                                                384m3

- Đắp nền:                                                                                 71.319m3

- Lắp đặt TVBT mới:                                                                  2657 thanh

- Bổ sung lắp đặt TVG ghi mới:                                                  23 thanh

- Bổ sung đá cho đường, ghi:                                                    2257m3

- Bổ sung lắp đặt phụ kiện ray:                                                   300bộ

- Bổ sung lắp đặt biển đổi dốc:                                                  35 cái

- Làm mới đường ngang:                                                           1 đg

- Bổ sung ghi:                                                                           02 bộ

3. Tổng giá trị gói thầu:                        13.941.428.000 đồng

(Bằng chữ: Mười ba tỷ, chín trăm bốn mươi mốt triệu,

bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                              2007

- Hoàn thành:                            2010

Cập nhật: 23/07/2014
Lượt xem: 4392
Lên trên