Công trình: Gói thầu số 06: Km104+000-Km109+000 (Bao gồm cả thiết kế BVTC) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đền Hùng- Đoan Hùng.  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

                   - Cấp đường: Đường tiêu chuẩn cấp 3- miền núi

                   - Tốc độ thiết kế: Vtk >40km/h

                   - Thi công trong điều kiện vừa làm vừa đảm bảo an toàn giao thông.

2. Khối lượng chính

                   - Mở rộng làm mới nền đường

                   - Thi công mặt đường BTN nóng

                   - Đào đắp đất đá nền đường, móng CPĐD

                   - Kè mái taluy, hệ thống thoát nước cống các loại

                   - Vỉa hè, hệ thống thoát nước cống các loại

                   - Cầu BTCT

             3. Tổng giá trị gói thầu:                       25.440.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                  2007

- Hoàn thành:                2010

  k �����@��                                                3.250,17m


3. Tổng giá trị gói thầu:                        19.372.524.000 đồng

(Bằng chữ: Mười chín tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, năm trăm hai mươi tư nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                                                                                          2012

- Hoàn thành:                                                                                        2012

Cập nhật: 23/07/2014
Lượt xem: 4226
Lên trên