Công ty cổ phần công trình 6 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013  
Quay lại Bản in Yahoo

Công ty cổ phần Công trình 6

tổ chức Hội nghị người Lao động năm 2013

 

       Thực hiện kế hoạch liên tịch số 2681/KHLT-ĐS-CĐĐS ngày 07/11/2012 của Tổng Giám đốc và Công đoàn Đường sắt Việt Nam về kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động trong các Công ty cổ phần.

       Ngày 09/4/2013 Công ty cổ phần Công trình 6 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013, tới dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Đường sắt Việt Nam có ông: Ngô Anh Tảo, ủy viên Thường vụ Đảng ủy- Phó Tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam, ông: Mai Thành Phương- ủy viên BCH TLĐ Lao động Việt Nam- Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và  các đ/c đại diện các Ban của chuyên môn, Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

       Thay mặt Ban Tổng giám đốc ông: Phạm Xuân Huy – Phó Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động năm 2012. Năm 2012 Công ty cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại: Tình hình mặt bằng thi công gặp nhiều khó khăn ở một số gói thầu, một số công trình vướng các thủ tục thi công nên không triển khai đồng loạt được;  nguồn vốn phục vụ cho sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Lãi suất vay tăng cao, tỷ giá cũng cao trong khi nhu cầu nhập vật tư cho các công trình đã triển khai và các hợp đồng cung ứng đã ký kết đã tạo lên áp lực căng thẳng về vốn cho SXKD; nguồn nhân lực thiếu đặc biệt là lao động phổ thông.

       Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy- Hội đồng quản trị; sự giúp đỡ, tạo điều kiện rất lớn từ phía Đường sắt Việt Nam, nội bộ Công ty có sự đoàn kết thống nhất cao, cán bộ CNVC làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm cho nên đã đạt được những kết quả như sau:

       Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

- Giá trị sản lượng năm 2012: 402,9 tỷ đồng

- Doanh thu năm 2011: 313,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân : 7.638.000 đồng

- Đầu tư năm 2012: 6,8 tỷ đồng

- Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với Nhà nước

- Công tác an toàn lao động, an toàn chạy tàu đều đảm bảo

- Các chế độ đối với người lao động đều được thực hiện đúng và đầy đủ, năm 2012 Công ty đã chi 1,2 tỷ đồng tổ chức  cho 212 cán bộ CNVC đi tham quan, nghỉ mát ỏ trong nước và nước ngoài, chi thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn trên 100 triệu đồng, khen thưởng cho 15 lượt Đơn vị- Phòng ban, 26 tổ và 109 các nhân lao động tiến tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở tổng kinh phí 190,9 triệu đồng. Kết quả thi đua năm 2012 Công ty đã được Tổng công ĐSVN tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua, Công đoàn Được tăng Cờ thi đua Xuất sắc của TLĐ, Đoàn TN công ty được tặng Bằng khen của Trung ương đoàn.

       Phát biểu tại Hội nghị: ông Ngô Anh Tảo- Phó Tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà cán bộ CNVC lao động trong công ty đã đạt được trong năm qua mặc dù năm 2012 là năm gặp rất nhiều khó khăn đối với các đơn vị xây dựng cơ bản; đồng thời ông cũng góp ý chỉ ra những giải pháp cần thực hiện trong năm 2013 đặc biệt là công tác an toàn chạy tàu và an toàn lao động.

 

       Hội nghị đã biểu quyết thông các chỉ tiêu năm 2013:

       - Về giá trị sản lượng: 364 tỷ đồng.

       - Doanh thu: 330 tỷ đồng

       - Lợi nhuận: 18 tỷ đồng

       - Thu nhập của người lao động: 7.500.00đ/ng/tháng

       - Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ đối với người lao động.

       - Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu và an toàn lao động

       - Tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2013.

 

Cập nhật: 10/04/2013
Lượt xem: 8857
Lên trên