Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý với ông Lại Thế Thiển  
Quay lại Bản in Yahoo
Cập nhật: 06/03/2019
Lượt xem: 3542
Lên trên