Công trình: Gói thầu 09: Xây dựng 06 hầm chui và 23,518 Km hàng rào ngăn cách ĐS, đường bộ tuyến Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

- Làm mới 06 hầm qua đường sắt và hàng rào ngăn cách đường bộ.

2. Khối lượng chính:

                        - Hầm chui Km365+730

                        - Hầm chui Km379+812

                        - Hầm chui Km381+128

                        - Hầm chui Km926+260

                        - Hầm chui Km1163+370

                        - Hầm chui Km1165+100

                                                           

3. Tổng giá trị gói thầu:                        62.198.125.000 đồng

( Sáu mươi hai tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                                                                                          2010

- Hoàn thành:                                                                                        2012


Cập nhật: 23/07/2014
Lượt xem: 8419
Lên trên