Công ty cổ phần công trình 6 đầu tư, thăm dò,khai thác, chế biến đá tại tỉnh Bình Thuận  
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 12 tháng 8 năm 2010 ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn đồng ý cho Công ty cổ phần công trình 6 đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến đá tại huyện Tánh Linh- tỉnh Bình Thuận.

Để chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty những năm tiếp theo, ngày 12 tháng 7 năm 2010 Công ty cổ phần công trình 6 đã có tờ trình số 09/TTr-KHDA về việc xin đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến đá phục vụ cho các công trình giao thông và Đường Sắt.

Ngày 12 tháng 8 năm 2010 ông Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có ý kiến đồng ý cho Công ty cổ phần công trình 6 đầu tư, thăm dò , khai thác, chế biến đá để phục vụ các công trình giao thông Đường Sắt tại huyện Tánh Linh - tỉnh Bình Thuận, đồng thời giao cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận kiểm tra, đề xuất để ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định chính thức.
Cập nhật: 27/12/2012
Lượt xem: 9282
Lên trên