Thi công sàng dầm cầu Km 1214 + 105.5  
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 22/10/2010 Xí nghiệp công trình 604 đã tiến hành thi công sàng dầm thép 50M hạng mục số 27: Cầu 50m Km1214+105.5 Công trình Kiên cố hóa đường sắt từ Bình Định đến Khánh Hòa theo lệnh khẩn cấp của Chính Phủ.Trong thời gian phong tỏa từ 10h00 đến 14h00 cán bộ, công nhân XNXT 604 đã tiến hành sàng dầm thép 50M trên sàng đạo vào vị trí mố cầu theo thiết kế. Tham gia chỉ đạo sàng dầm cầu có các đồng chí lãnh đạo Ban QLDA đ/s khu vực 2 - đại diện Chủ đầu tư, lãnh đạo Ban QLDA đ/s khu vực 3 - đại diện TVGS. Công tác phong tỏa sàng dầm, nối đường, nâng giật chèn đường... đã được thực hiện đúng theo phương án đã được phê duyệt đảm bảo tuyệt đối an toàn và trả đường đúng giờ.Xí nghiệp công trình 604 phấn đấu hoàn thiện để bàn giao công trình đúng tiến độ hợp đồng.
Cập nhật: 27/12/2012
Lượt xem: 9571
Lên trên