Công trình: Gói thầu số 4- Khôi phục cải tạo đường ô tô từ quốc lộ 18A ra cảng Điền Công, tỉnh Quảng Ninh thuộc DA: Khôi phục cải tạo đường Ô tô từ QL 18 ra cảng Điền Công, tỉnh Quảng Ninh.  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

                   - Khôi phục cải tạo đường

2. Khối lượng chính

                   - Đào đất cấp 3:                                                                 13.934,3m3

                   - Phá vỡ mặt bằng BTXM:                                                     3.257,2m3

                   - Làm mới mặt đường KC 2 A:                                              6.956,95m2

                   - Đắp cát K95:                                                                      6.094,05m3

                   - Mặt đường BTXM làm mới:                                                 1.744,72m2

                   - Mặt đường BTXM sửa chữa:                                               3.180,83m2

                   - Đào rãnh:                                                                            1.427,05m3

                   - Đá xây miết mạch thoát nước ngang:                                   4.056m2

                   - Cọc cừ thép:                                                                       3.250,17m

3. Tổng giá trị gói thầu:                        19.372.524.000 đồng

(Bằng chữ: Mười chín tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, năm trăm hai mươi tư nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                                                                                          2012

- Hoàn thành:                                                                                        2012

Cập nhật: 10/07/2014
Lượt xem: 3737
Lên trên