Gói thầu 14: Cải tạo nâng cấp mở rộng đường sắt ga Cảng Điền Công thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt khổ 1000mm Vàng Danh- cảng Điền Công  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

- Cải tạo, nâng cấp đường sắt.

2. Khối lượng chính:

                       

            Nền đường

Đào đất cấp 3

30.794,58

m3

Đắp đất nền đường K95

8.271,12

m3

           Kiến trúc tầng trên

Tháo dỡ ray P43

252

thanh

Tháo dỡ TVBT

2.088

thanh

Tháo dỡ ghi

8

thanh

Lắp đặt TVBT DƯL TN1

596

thanh

Đặt đường mới trong ga ray P43 R>400m

742,25

m

Bổ sung đá ba lát

3.888

m3

Nâng giật chèn đường

3.282,05

thanh

                                                           

3. Tổng giá trị gói thầu:                        33.592.081.000 đồng

( Ba mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, không trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                                                                                          2011

- Hoàn thành:                                                                                        2012

Cập nhật: 23/07/2014
Lượt xem: 8179
Lên trên